Bản mẫu:Appearance

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:42, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<tr> <td>{{{app|{{{1}}}}}}</td> <td>{{{role|{{{2}}}}}}</td> </tr>”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}} {{{2}}}