Bản mẫu:Appearance

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:33, ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}}[[Định hướng: {1}]] {{{2}}}