Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Appearance”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1: Dòng 1:
<tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px" class="app_inbox">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="app_in_inbox" style="display: none">{{#vardefine: trimmed| {{#replace: {{#replace: {{{app|{{{1}}}}}} | ]] | }} | [[ | }} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</td>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px" class="app_inbox">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="app_in_inbox" style="display: none">{{#vardefine: trimmed| {{#sub: {{#sub: {{{app|{{{1}}}}}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</td>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
</tr>
</tr>

Phiên bản lúc 12:45, ngày 18 tháng 8 năm 2017

{{{1}}} {{{2}}}