Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Appearance”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1: Dòng 1:
<tr>
<tr>
<td style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{app|{{{1}}}}}}</td>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{app|{{{1}}}}}}</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
</tr>
</tr>

Phiên bản lúc 13:57, ngày 12 tháng 8 năm 2016

{{{1}}} {{{2}}}