Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Appearance”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><div class="gridTable gridTable__appearance" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; border-bottom: 1px solid #222">
<includeonly><div class="gridTable gridTable__appearance container--appearance" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; border-bottom: 1px solid #222">
<div data-index="0" style="padding: 3px;" class="appearance--box">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="navigation--box" style="display: none">{{#vardefine: trimmed| {{#sub: {{#sub: {{#replace: {{{app|{{{1}}}}}}|''|}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</div>
<div data-index="0" style="padding: 3px;" class="appearance--box">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="navigation--box" style="display: none">{{#vardefine: trimmed| {{#sub: {{#sub: {{#replace: {{{app|{{{1}}}}}}|''|}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</div>
<div style="padding: 3px;">{{{role|{{{2}}}}}}</div>
<div style="padding: 3px;">{{{role|{{{2}}}}}}</div>
</div></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
</div></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Bản mới nhất lúc 09:55, ngày 7 tháng 9 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Đây là gì?

Một biểu mẫu con hỗ trợ cho biểu mẫu Template:Apperance card.

Sử dụng khi nào?

Sử dụng trong quá trình tạo ra bảng các lần xuất hiện của một nhân vật, mỗi lần sử dụng ứng với một lần xuất hiện.

Di động

Biểu mẫu hoạt động bình thường trên phiên bản di động.

Xem trước

Biểu mẫu hoạt động bình thường ở cả hai kiểu xem trước.

Sử dụng thế nào?

Cú pháp thông thường:

{{tab content
 | app = App
 | role = Role
}}

Cú pháp đầy đủ:

{{tab content
 | app = App
 | role = Role
 | no-navi = true
}}

Danh sách thông số:

  • app: Nhân vật này xuất hiện ở game/ấn phẩm/album nhạc nào?
  • role: Nhân vật này xuất hiện với vai trò gì?
  • no-navi: Ngăn mục này xuất hiện trong bảng định hướng.
    • Các giá trị được chấp nhận: false (mặc định), true.

Biểu mẫu này có chấp nhận các thông số ẩn danh. Nếu mục xuất hiện là một đường dẫn đến bài viết, nó sẽ tự động được lấy và cho thêm vào bảng định hướng. Nếu mục xuất hiện không phải là đường dẫn hoặc bạn không muốn nó xuất hiện trong bảng định hướng, hãy khai báo thông số no-navi.