Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Appearance”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<tr>
 
<tr>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px" class="app_inbox">{{{app|{{{1}}}}}}<span class="app_in_inbox" style="display: none">{{#vardefine:  trimmed| {{#sub: {{#sub: {{{app|{{{1}}}}}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: trimmed|trimmed]]</span></td>
+
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px" class="app_inbox">{{{app|{{{1}}}}}}<span class="app_in_inbox" style="display: none">{{#vardefine:  trimmed| {{#sub: {{#sub: {{{app|{{{1}}}}}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span></td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
 
</tr>
 
</tr>

Phiên bản lúc 08:10, ngày 13 tháng 8 năm 2016

{{{1}}} {{{2}}}