Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Appearance”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<tr>
 
<tr>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{app|{{{1}}}}}}</td>
+
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px"><div class="app_box">{{{app|{{{1}}}}}}</div></td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
 
</tr>
 
</tr>

Phiên bản lúc 14:20, ngày 12 tháng 8 năm 2016

{{{1}}}

{{{2}}}