Khác biệt giữa các bản “Antinomy of Common Flowers/Lối chơi/Usami Sumireko”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(From c.5a)
(Spellcards)
(Không hiển thị 45 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 4: Dòng 4:
 
:*''Thông tin thêm'': [[Usami Sumireko]]
 
:*''Thông tin thêm'': [[Usami Sumireko]]
  
Sumireko Usami, là một bậc thầy thần bí, là một nhà ngoại cảm đến từ thế giới bên ngoài Gensokyo và là trùm cuối của Urban Legend in Limbo. Được trang bị với sức mạnh niệm lực mạnh mẽ và nguồn cung cấp rác vô hạn. Cô là một trong những nhân vật chậm nhất game, nhưng bù lại cô những đòn tấn công cận chiến xuất sắc các loại đạn vô cùng phong phú. Sumireko có các công cụ để thống trị neutral game rất tốt, và có thể gây áp lực lên đối phương từ bất cứ nơi nào trên màn hình với những đòn đánh như 4c của cô. Tuy nhiên, cô bị giới hạn về các đòn đánh khi ở gần và thường thiếu thốn năng lượng. Để chơi Sumireko bạn cần giữ khoảng cách tốt với kẻ địch và có khả năng điều khiển hành động của kẻ địch.
+
Sumireko Usami, là một bậc thầy thần bí, là một nhà ngoại cảm đến từ thế giới bên ngoài Gensokyo và là trùm cuối của Urban Legend in Limbo. Được trang bị với sức mạnh niệm lực mạnh mẽ và nguồn cung cấp rác vô hạn. Cô là một trong những nhân vật chậm nhất game, nhưng bù lại cô những đòn tấn công cận chiến khá xuất sắc cùng với các loại đạn vô cùng phong phú. Sumireko có các công cụ để thống trị neutral game rất tốt, và có thể gây áp lực lên đối phương từ bất cứ nơi nào trên màn hình với những đòn đánh như 4c của cô. Tuy nhiên, cô bị giới hạn về các đòn đánh khi ở gần và thường thiếu thốn năng lượng. Để chơi Sumireko bạn cần giữ khoảng cách tốt với kẻ địch và có khả năng điều khiển hành động của kẻ địch.  
  
 
'''Ưu điểm:'''
 
'''Ưu điểm:'''
Dòng 13: Dòng 13:
 
* Đòn tất sát cực kì hữu dụng
 
* Đòn tất sát cực kì hữu dụng
 
* Giỏi dẫn dắt thể trận và câu giờ  
 
* Giỏi dẫn dắt thể trận và câu giờ  
* Có cái áo choàng đẹp nhất game uwu.
+
* Có cái áo choàng đẹp nhất game uwu.  
  
 
'''Nhược điểm:'''
 
'''Nhược điểm:'''
* Có tốc độ di chuyển chậm , đặc biệt là backdash của cô
+
* Có tốc độ di chuyển chậm, đặc biệt là backdash của cô
* Cực kì phụ thuộc vào tuyệt kĩ để gây sát thương, khiến cho thanh ngọc năng lượng của cô cạn vô cùng nhanh nếu không để ý.
+
* Cực kì phụ thuộc vào tuyệt kĩ để gây sát thương, khiến cho thanh ngọc năng lượng của cô cạn vô cùng nhanh nếu không để ý.  
 
* Ít lựa chọn khi đối thủ ở gần
 
* Ít lựa chọn khi đối thủ ở gần
 
* Không có nhiều combo gây stun
 
* Không có nhiều combo gây stun
 
* Khả năng gây sức ép lỏng lẻo
 
* Khả năng gây sức ép lỏng lẻo
* Là một con mọt sách.
+
* Là một con mọt sách.  
  
 
== Đánh thường ==
 
== Đánh thường ==
Dòng 37: Dòng 37:
 
|'''Description'''
 
|'''Description'''
 
|-
 
|-
|'''c.5a, 4a'''
+
|'''c. 5a, 4a'''
 
|[[file:Th155SumirekoSpritec5a1.png|150px]][[file:Th155SumirekoSpritec5a2.png|150px]]
 
|[[file:Th155SumirekoSpritec5a1.png|150px]][[file:Th155SumirekoSpritec5a2.png|150px]]
 
| -
 
| -
Dòng 46: Dòng 46:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| A cute 2-hit jab. Quite fast but very poor range, probably one of the worst jabs.
+
| Hai đòn đánh lẹ khá dễ thương. Khá nhanh nhưng có tầm đánh khá đáng thương, có vẻ như là một trong những đòn đánh lẹ tệ nhất.  
 
|-
 
|-
|'''f.5a'''
+
|'''f. 5a'''
 
|[[file:Th155SumirekoSpritef5a.png|150px]]
 
|[[file:Th155SumirekoSpritef5a.png|150px]]
 
| -
 
| -
Dòng 57: Dòng 57:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Sumireko attacks with a little hip-check. Barely better than c.5a, probably one of the worst f.5a.
+
| Sumireko tấn công với một đòn húc mông. Đương nhiên tốt hơn c. 5a, có vẻ như là một trong những đòn f. 5a tệ nhất
 
|-
 
|-
 
|'''6a'''
 
|'''6a'''
Dòng 68: Dòng 68:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Great range, disjointed hitbox. Has a blindspot directly in front of her that causes it to whiff point-blank.
+
| Tầm đánh xa, hitbox rời rạc. Có điểm mù ở ngay trước mặt cô nên có thể bị trượt khi ở gần.  
 
|-
 
|-
 
|'''8a'''
 
|'''8a'''
Dòng 79: Dòng 79:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| 2-hit attack. Hits once when the slabs are summoned next to her and again when they are smashed. Yet another powerful disjointed hitbox, hits on both sides and allows easy crossups. Will only hit once on blocking enemies.
+
| Tần công hai lần. Tần công lần một khi phiến đá được triệu hồi ngay cạnh cô và lần hai khi cả hai đều được đập. Là một đòn đánh có sức mạnh ổn định với hitbox rời rạc, tần công ở hai phía và cho phép crossups cực kì dễ dàng. Chỉ gây 1 hit nếu kẻ địch block.  
 
|-
 
|-
 
|'''2a'''
 
|'''2a'''
Dòng 90: Dòng 90:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Another amazing hitbox, reaches almost all the way to the floor from mid line. The initial hitbox covers her front without 6a's pesky blindspot. Does not hit directly below her.
+
| Một đòn đánh có hitbox tuyệt vời khác, Gần như chạm tới đấy của màn hình từ giữa xuống. Hitbox ban đầu của đòn che phủ toàn bộ không như điểm mù của 6A. Không trực tiếp tấn công kẻ địch dưới chân cô.  
 
|-
 
|-
|'''j.5a'''
+
|'''j. 5a'''
|[[file:Th155SumirekoSprite5a.png|150px]]
+
|[[file:usamij5a.png|150px]]
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Dòng 101: Dòng 101:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Very poor hitbox like f.5a BUT has surprisingly long active frames and preserves all momentum. All her other air melees slow her movement, so this is her primary jump-in attack. Use it to stop grazers both offensively and defensively. At worst, you will trade.
+
| Hitbox ngắn như f. 5a NHƯNG có khung hình hoạt động lâu đáng ngạc nhiên và bảo vệ cô khỏi mọi đòn xung kích. Tất cả đòn cận chiến trên không đều làm chậm cô nên đây là đòn đánh chính để bắt đầu một combo ở trên không. Dùng nó để cản kẻ địch đang lướt một cách chủ động hoặc bị động. Trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn sẽ bị trao đổi.  
 
|-
 
|-
|'''j.6a'''
+
|-
 +
|'''j. 6a'''
 
|[[file:Th155SumirekoSprite6a.png|150px]]
 
|[[file:Th155SumirekoSprite6a.png|150px]]
 
| -
 
| -
Dòng 112: Dòng 113:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Stops Sumireko from rising as soon as it starts, and slows her horizontal momentum. Used similarly to 6a, but has much less recovery and can be land cancelled.
+
| Ngưng Sumireko khỏi bay lên cao khi bắt đầu và làm chậm đà đi ngang của cô ấy. Dùng tương tự như 6a nhưng có thời gian phục hồi ít hơn và có thể bị hủy khi chạm đất.  
 
|-
 
|-
|'''j.8a'''
+
|'''j. 8a'''
 
|[[file:Th155SumirekoSprite8a1.png|150px]][[file:Th155SumirekoSprite8a2.png|150px]]
 
|[[file:Th155SumirekoSprite8a1.png|150px]][[file:Th155SumirekoSprite8a2.png|150px]]
 
| -
 
| -
Dòng 123: Dòng 124:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Powerful cross-under hitbox. Has less recovery than 8a. Preserves momentum horizontally but slows her vertically.
+
| Có hitbox ở dưới khá mạnh mẽ và có thời gian phục hồi ít hơn 8a. Cross-under hitbox. Bảo toàn đà đi dọc của cô nhưng làm chậm đà đi ngang của cô.  
 
|-
 
|-
|'''j.2a'''
+
|'''j. 2a'''
 
|[[file:Th155SumirekoSprite2a.png|150px]]
 
|[[file:Th155SumirekoSprite2a.png|150px]]
 
| -
 
| -
Dòng 134: Dòng 135:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Very powerful at catching foes below Sumireko, like 2a. Preserves momentum horizontally but slows her vertically.  
+
| Rất tôt trong việc bắt kẻ địch dưới chân Sumireko, Giống như 2a. Bảo toàn đà đi dọc của cô nhưng làm chậm đà đi ngang của cô.
 +
|-.  
 
|-
 
|-
 
|'''66a'''
 
|'''66a'''
Dòng 145: Dòng 147:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Panda Express. Reaches halfway across the stage with very long active frames. Has no graze frames but moves very quickly, much faster than her forward dash. The recovery leaves her in air.
+
| Panda Express. Tiếp cận gần nửa bản đồ với khung hình hoạt động lâu. Không có khung hình lướt nhưng lại rất nhanh hơn khả năng lướt về phía trước của cô. Phục hồi của đồn 6a để cô ở trên không.  
 
|-
 
|-
 
|'''66b'''
 
|'''66b'''
Dòng 156: Dòng 158:
 
| -
 
| -
 
| 6E (only on hit)
 
| 6E (only on hit)
| Has graze frames during long startup. Reaches quite far upwards and in front of Sumireko.
+
| Có khung để lướt trong thời gian chuẩn bị khá lâu. Chạm khá xa ở trên và trước mặt của Sumireko.  
 
|}
 
|}
  
 
=== Dial A===
 
=== Dial A===
*c.5a hoặc 4a (2 hits)
+
*c. 5a hoặc 4a (2 hits)
**a: f.5a
+
**a: f. 5a
 
***aa: 6a (không có điểm mù) 4c
 
***aa: 6a (không có điểm mù) 4c
 
***8aa: 8a 8cc
 
***8aa: 8a 8cc
 
***2aa: 2a 2c (ống cống)
 
***2aa: 2a 2c (ống cống)
  
*f.5aaaa: f.5a 6a 6b 4c
+
*f. 5aaaa: f. 5a 6a 6b 4c
  
 
*j5aaaa: j5a j8a 8cc
 
*j5aaaa: j5a j8a 8cc
Dòng 177: Dòng 179:
 
'''5b:''' Bắn thẻ bài về phía trước cô.  
 
'''5b:''' Bắn thẻ bài về phía trước cô.  
  
'''2b:''' Tương tự như 5b nhưng hướng xuống. Một cách nhanh để quấy rối kẻ địch ở dưới cô.
+
'''2b:''' Tương tự như 5b nhưng hướng xuống. Đây là một cách nhanh để quấy rối kẻ địch ở dưới cô.  
  
'''8b:''' Tương tự như 5b nhưng hướng lên. Do thẻ bài bắt đầu đi từ chân cô lên nên sẽ mất thêm một chút thời gian để chạm tới mục tiêu.
+
'''8b:''' Tương tự như 5b nhưng hướng lên. Do thẻ bài bắt đầu đi từ chân cô lên nên sẽ mất thêm một chút thời gian để chạm tới mục tiêu.  
  
 
===Các loại đạn mạc 6B===
 
===Các loại đạn mạc 6B===
'''6B:'''Sumireko tạo ra một dòng các vụ nổ đi nhanh về phía trước trên màn hình và hướng lên trên một chút. Nếu vụ nổ dính kẻ địch thì các dòng nổ phía sau sẽ được tạo ra ở vị trí kẻ địch để gây một lượng sát thương tương đối ổn định.Tốt cho việc bắn kẻ địch trong tầm mắt và combo của cô. Gây 5% stun với mỗi vụ nổ trúng và hầu như kẻ địch sẽ dính 5 hit.
+
'''6B:''' Sumireko tạo ra một dòng các vụ nổ đi nhanh về phía trước trên màn hình và hướng lên trên một chút. Nếu vụ nổ dính kẻ địch thì các dòng nổ phía sau sẽ được tạo ra ở vị trí kẻ địch để gây một lượng sát thương tương đối ổn định. Tốt cho việc bắn kẻ địch trong tầm mắt và combo của cô. Gây 5% stun với mỗi vụ nổ trúng và hầu như kẻ địch sẽ dính 5 hit.  
  
'''j6B:'''Tương tự như 6B
+
'''j6B:''' Tương tự như 6B
  
 
== Tuyệt kỹ ==
 
== Tuyệt kỹ ==
  
'''[b]:'''Sumireko sử dụng một cái thìa để tập trung năng lực tâm linh của cô trong một vùng nhỏ.Khác với những đòn gồng B khác ở trong game , Sumireko không thể di chuyển khi thực hiện đòn đánh này. thay vào đó , một con trỏ màu tím sẽ xuất hiện trên màn hình và có thể di chuyển bằng phím mũi tên.Khi thả ra ,vùng được chọn sẽ bị tấn công 1 lần với lượng sát thương gây ra tương đối yếu. Sức mạnh của đòn đánh này đủ để thổi bay những gì ở trên đầu thìa ngay lập tức , gây 200 sát thương và 0% stun cho những kẻ đang ở ngay trước mặt cô . Rất tốt trong việc ngắm bắn những kẻ địch không để ý và câu họ lướt tới bạn . Đây là một đòn đánh để kết thúc combo vô cùng hiệu quả. Gây 40% Stun.
+
'''[b]:'''Sumireko sử dụng một cái thìa để tập trung năng lực tâm linh của cô trong một vùng nhỏ. Khác với những đòn gồng B khác ở trong game, Sumireko không thể di chuyển khi thực hiện đòn đánh này. thay vào đó, một con trỏ màu tím sẽ xuất hiện trên màn hình và có thể di chuyển bằng phím mũi tên. Khi thả ra, vùng được chọn sẽ bị tấn công 1 lần với lượng sát thương gây ra tương đối yếu. Sức mạnh của đòn đánh này đủ để thổi bay những gì ở trên đầu thìa ngay lập tức, gây 200 sát thương và 0% stun cho những kẻ đang ở ngay trước mặt cô. Rất tốt trong việc ngắm bắn những kẻ địch không để ý và câu họ lướt tới bạn. Đây là một đòn đánh để kết thúc combo vô cùng hiệu quả. Gây 40% Stun.  
  
'''bbb[b]''': Rác dần dần xuất hiện từ dưới mặt đất lên , khi thả ra tất cả rác sẽ được đẩy ra khỏi Sumireko dựa trên vị trí của nó với cô.Bạn chỉ có thể tạo ra 3 đợt rác mỗi lần.Khi đợt thứ 4 xuất hiện thông qua việc giữ quá lâu , đợt thứ nhất sẽ biến mất.
+
'''bbb[b]''': Rác dần dần xuất hiện từ dưới mặt đất lên, khi thả ra tất cả rác sẽ được đẩy ra khỏi Sumireko dựa trên vị trí của nó với cô. Bạn chỉ có thể tạo ra 3 đợt rác mỗi lần. Khi đợt thứ 4 xuất hiện thông qua việc giữ quá lâu, đợt thứ nhất sẽ biến mất.  
  
 
'''5c: Niệm lực đô thị'''  
 
'''5c: Niệm lực đô thị'''  
  
Sumireko triệu hồi 10 mảnh rác ngẫu nhiên xoay quanh cô trong khi nút được giữ. Mỗi mảnh chỉ có thể tấn công một lần trong khi nó đang quay, vì vậy nó không thể được giữ để tạo ra cho một combo liên tục. Thả nút C sẽ vứt rác đi thẳng về phía trước.Startup vô cùng nhanh, gần như là tức thì khi kẻ địch ngay ở dưới chân bạn.Là một đòn phòng thủ vô cùng tuyệt vời, hữu ích cho các tình huống hoảng loạn , hoặc khi kẻ thù phá thủng phòng thủ của bạn. Cũng có thể được sử dụng để gây thêm một lượng sát thương đáng kể vào combo. 0% stun trong khi quay, 5% stun mỗi hit sau khi thả.
+
Sumireko triệu hồi 10 mảnh rác ngẫu nhiên xoay quanh cô trong khi nút được giữ. Mỗi mảnh chỉ có thể tấn công một lần trong khi nó đang quay, vì vậy nó không thể được giữ để tạo ra cho một combo liên tục. Thả nút C sẽ vứt rác đi thẳng về phía trước. Startup vô cùng nhanh, gần như là tức thì khi kẻ địch ngay ở dưới chân bạn. Là một đòn phòng thủ vô cùng tuyệt vời, hữu ích cho các tình huống hoảng loạn, hoặc khi kẻ thù phá thủng phòng thủ của bạn. Cũng có thể được sử dụng để gây thêm một lượng sát thương đáng kể vào combo. 0% stun trong khi quay, 5% stun mỗi hit sau khi thả.  
  
 
'''6c: Dịch chuyển tức thời'''  
 
'''6c: Dịch chuyển tức thời'''  
  
Sumireko dịch chuyển về phía trước với một khoảng cách nhất định.Cô không thể hành động ngay lập tức sau khi sử dụng đòn này , giữ nút C cho phép cô tiếp tục teleport miễn là cô vẫn còn năng lượng.Là một đòn rất tốt để thoát khỏi những tình huống khó khăn khi bị ép góc và cũng tốt trong câu những giây cuối cùng của trận đấu . Tuy nhiên lần dịch chuyển đầu tiên chỉ có thể hướng về phía trước , có nghĩa là bạn cần ít nhất 3 lần dịch chuyển để đi lùi về.
+
Sumireko dịch chuyển về phía trước với một khoảng cách nhất định. Cô không thể hành động ngay lập tức sau khi sử dụng đòn này, giữ nút C cho phép cô tiếp tục teleport miễn là cô vẫn còn năng lượng. Là một đòn rất tốt để thoát khỏi những tình huống khó khăn khi bị ép góc và cũng tốt trong câu những giây cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên lần dịch chuyển đầu tiên chỉ có thể hướng về phía trước, có nghĩa là bạn cần ít nhất 3 lần dịch chuyển để đi lùi về.  
  
 
'''4c: Niệm lực - Cột điện thoại'''  
 
'''4c: Niệm lực - Cột điện thoại'''  
  
Sumireko sử dụng năng lực tâm linh của cô để kéo một cột điện thoại ở phía sau màn hình và cô đang đối mặt , gây 4 hit . Là một công cụ để zone cực kì tốt . Được dùng trong nhièu tình huống chẳng hạn như neutral , combos , tạo sức ép , trừng trị , blockstrings ... Trừ những kẻ địch có kinh nghiệm để ý tới đòn đánh này . Sumireko có thể bị kẻ địch tấn công khi đang sử dụng đòn này vì cột điện không chắn được đạn . Nếu đối phương block đòn này thì sẽ bị đẩy về trước mặt cô , hãy để ý cách đối phương graze đòn này và chuẩn bị cho đòn cận chiến . Gây 10% stun với mỗi hit  
+
Sumireko sử dụng năng lực tâm linh của cô để kéo một cột điện thoại ở phía sau màn hình và cô đang đối mặt, gây 4 hit. Là một công cụ để zone cực kì tốt. Được dùng trong nhièu tình huống chẳng hạn như neutral, combos, tạo sức ép, trừng trị, blockstrings. . . Trừ những kẻ địch có kinh nghiệm để ý tới đòn đánh này. Sumireko có thể bị kẻ địch tấn công khi đang sử dụng đòn này vì cột điện không chắn được đạn. Nếu đối phương block đòn này thì sẽ bị đẩy về trước mặt cô, hãy để ý cách đối phương graze đòn này và chuẩn bị cho đòn cận chiến. Gây 10% stun với mỗi hit  
  
 
'''2c, (low) j2c: Thuỷ niệm lực-Cống nước'''  
 
'''2c, (low) j2c: Thuỷ niệm lực-Cống nước'''  
  
Sumireko mở nắp cửa cống ở đâu đó trong hệ thống thoát nước của Gensokyo và bắn nước lên trên Có vẻ như chỉ có một cửa cống được tồn tại vì cô không thể mở thêm cái khác khi cửa cống đang hoạt động . Cả cửa cống và máng nước đều gây sát thương . Tấn công với một khoảng cách nhất định trước mặt cô và kéo dài một chút trên đường trung tâm . Máng nước hầu như sẽ chắn mọi loại đạn . Đây là một công cụ để zone khá ổn và tốt trong việc gây bất ngờ cho kẻ địch nhưng có recovery khá lâu  
+
Sumireko mở nắp cửa cống ở đâu đó trong hệ thống thoát nước của Gensokyo và bắn nước lên trên. Có vẻ như chỉ có một cửa cống được tồn tại vì cô không thể mở thêm cái khác trong khi đang hoạt động. Cả cửa cống và máng nước đều gây sát thương. Tấn công với một khoảng cách nhất định trước mặt cô và kéo dài một chút trên đường trung tâm. Máng nước hầu như sẽ chắn mọi loại đạn. Đây là một công cụ để zone khá ổn và tốt trong việc gây bất ngờ cho kẻ địch nhưng có recovery khá lâu  
  
 
'''(high) j2c: Thư truyền'''  
 
'''(high) j2c: Thư truyền'''  
  
You got mail . Sumireko ném 7 bức thư trong một vòng cung rộng . Không hữu dụng trong combo nhưng có thể bắn và hủy nhanh chóng , rất hữu dụng trong tạo sức ép trên màn hình và tốt trong việc giữ khoảng cách với kẻ địch.Mỗi bức thứ gây 10% stun
+
You got mail. Sumireko ném 7 bức thư trong một vòng cung rộng. Không hữu dụng trong combo nhưng có thể bắn và hủy nhanh chóng, rất hữu dụng trong tạo sức ép trên màn hình và tốt trong việc giữ khoảng cách với kẻ địch. Mỗi bức thứ gây 10% stun
  
 
'''8c: Niệm lực - Dầm thép'''  
 
'''8c: Niệm lực - Dầm thép'''  
  
Sumireko triệu hồi một cái dầm và ném nó từ trên đầu cô xuống . Bạn có thể bấm 8c một lần nữa để lật cái dầm về phía trên miễn là nó vẫn ở trên màn hình và gây thêm 1 hit cho đòn đánh . Để có thể graze được đòn đánh này sẽ mất một thời gian khá đáng kể nên có thể cho bạn một chút hỗ trợ . Cú lật cũng có thể bắt một số kẻ địch bất cảnh giác khi chiếc dầm đã bay qua họ . Gây 40% stun với mỗi hit.
+
Sumireko triệu hồi một cái dầm và ném nó từ trên đầu cô xuống. Bạn có thể bấm 8c một lần nữa để lật cái dầm về phía trên miễn là nó vẫn ở trên màn hình và gây thêm 1 hit cho đòn đánh. Để có thể graze được đòn đánh này sẽ mất một thời gian khá đáng kể nên có thể cho bạn một chút hỗ trợ. Cú lật cũng có thể bắt một số kẻ địch bất cảnh giác khi chiếc dầm đã bay qua họ. Gây 40% stun với mỗi hit.  
  
 
== Đòn đánh thần bí ==
 
== Đòn đánh thần bí ==
  
'''Triệu hồi bản sao'''
+
'''Triệu hồi người song trùng'''
  
'''A+B:''' Đòn đánh thần bí của Sumireko sẽ triệu hồi một bản sao của cô có khả năng tấn công khác nhau dựa theo vị trí.Sumireko's occult attack summons a doppelganger that attacks differently depending on her position:
+
'''A+B:''' Đòn đánh thần bí của Sumireko sẽ triệu hồi một bản sao của cô có khả năng tấn công khác nhau dựa theo vị trí:
  
 
:'''Ở trục giữa:''' Sử dụng 66B
 
:'''Ở trục giữa:''' Sử dụng 66B
  
:'''Ở trên trục giữa''' Sử dụng (High) J2C
+
:'''Ở trên trục giữa:''' Sử dụng (High) J2C
  
:'''Dưới trục giữa''' Sử dụng (Low) J2C  
+
:'''Dưới trục giữa:''' Sử dụng (Low) J2C  
  
Bản sao của cô có hitbox riêng , đồng nghĩa với việc nó có thể chắn đạn hoặc thu hút đạn đuổi như đòn 5B của Reimu . Tuy nhiên , bản sao sẽ tự động biến mất khi Sumireko bị đánh . Mọi phiên bản của đòn đánh thần bí đều có thời gian phục hồi khá lâu nên hãy dùng đòn này khi bạn chắc chắn rằng bạn không thể bị phản công ngay sau đó.
+
Bản sao của cô có hitbox riêng, đồng nghĩa với việc nó có thể chắn đạn hoặc thu hút đạn đuổi như đòn 5B của Reimu. Tuy nhiên, bản sao sẽ tự động biến mất khi Sumireko bị tấn công. Mọi phiên bản của đòn đánh thần bí đều có thời gian phục hồi khá lâu nên hãy dùng đòn này khi bạn chắc chắn rằng bạn không thể bị phản công ngay sau đó.  
  
 
== Spellcards ==
 
== Spellcards ==
 
{| border="0"
 
{| border="0"
 
| width="5%" | [[image:Th155SumirekoPSCC01.png|center]]
 
| width="5%" | [[image:Th155SumirekoPSCC01.png|center]]
| width="80%" | '''銃符「3Dプリンターガン」''': ''' Súng Phù "Súng in ba chiều" ''' Cost: 1400 (Gun)
+
| width="80%" | '''銃符「3Dプリンターガン」''': ''' Súng Phù "Súng in ba chiều" ''' Hao tổn: 1400  
Sumireko lấy ra một khẩu súng đã được tạo ra từ máy in 3D , Lập tức bắn xuyên thẳng màn hình ngay sau khi khai hỏa . Vì đây là đạn thực nên kẻ địch sẽ không thể lướt qua được , gây Wallslam.
+
Sumireko lấy ra một khẩu súng đã được tạo ra từ máy in 3D, Lập tức bắn xuyên thẳng màn hình ngay sau khi khai hỏa. Vì đây là đạn thực nên kẻ địch sẽ không thể lướt qua được, gây Wallslam.  
  
Có thể sử dụng đề trừng trị đòn đánh của đối phương từ toàn màn hình với lượng sát thương rất tốt hoặc có thể confirm qua các đòn như 4c, 66b , 6a , 6b , v.v... . Lập tức phá vỡ lá chắn của đầy tớ nếu kẻ địch đang sử dụng.
+
Có thể sử dụng đề trừng trị đòn đánh của đối phương từ toàn màn hình với lượng sát thương rất tốt hoặc có thể confirm qua các đòn như 4c, 66b, 6a, 6b, bla bla. Lập tức phá vỡ lá chắn của đầy tớ nếu kẻ địch đang sử dụng.  
  
 
|-
 
|-
 
| width="5%" | [[image:Th155SumirekoPSCC02.png|center]]
 
| width="5%" | [[image:Th155SumirekoPSCC02.png|center]]
| width="80%" | '''念力「サイコキネシスアプリ」''': ''' Niệm Lực "Ứng dụng niệm lực" ''' Cost: 1000 (Vortex)
+
| width="80%" | '''念力「サイコキネシスアプリ」''': ''' Niệm Lực "Ứng dụng niệm lực" ''' Hao tổn: 1000 (Vortex)
Sumireko rút máy tính bảng của cô ấy ra và sử dụng một ứng dụng trên đó để tạo ra một cơn lốc xoáy rác . Đống rác sẽ gây sát thương cho kẻ địch nếu trúng nhưng có thể bị lướt khỏi . Cơn lốc có thể di chuyển bằng cách bấm các phím mũi tên . Khi kết thúc , cơn lốc xoáy sẽ nổ , gây sát thương và wallslam kẻ địch . Bạn không thể thay phiên dùng thẻ bài phép của đầy tớ cho đến khi cơn lốc xoáy kết thúc.
+
Sumireko rút máy tính bảng của cô ra và sử dụng một ứng dụng trên đó để tạo ra một cơn lốc xoáy rác. Đống rác sẽ gây sát thương cho kẻ địch nếu trúng nhưng có thể bị lướt khỏi. Cơn lốc có thể di chuyển bằng cách bấm các phím mũi tên. Khi kết thúc, cơn lốc xoáy sẽ nổ, gây sát thương và wallslam kẻ địch. Bạn không thể thay phiên dùng thẻ bài phép của đầy tớ cho đến khi cơn lốc xoáy kết thúc.  
  
Có thể được sử dụng để gây thêm sát thương cho các đòn đánh . Tổng quát chung , đây là spell linh hoạt nhất của cô
+
Có thể được sử dụng để gây thêm sát thương cho các đòn đánh. Tổng quát chung, đây là spell linh hoạt nhất của cô
  
<s> Niệm lực? Có một ứng dụng cho nó à ? </s>
+
<s> Niệm lực? Có một ứng dụng cho nó à? </s>
  
 
|-
 
|-
 
| width="5%" | [[image:Th155SumirekoPSCC03.png|center]]
 
| width="5%" | [[image:Th155SumirekoPSCC03.png|center]]
| width="80%" | '''念力「テレキネシス 電波塔」''': ''' Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio""  ''' Cost: 1200 (Tower)
+
| width="80%" | '''念力「テレキネシス 電波塔」''': ''' Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio""  ''' Hao tổn: 1200 (Tower)
4C phiên bản hàng xịn . Sumireko kéo hai tháp radio xuống ở mỗi bên màn hình . Thời gian để tháp radio xuất hiện khá là lâu nên bạn cần thay phiên dùng thẻ bài phép của đầy tớ để có thể combo vào . Gây sát thương cực lớn nếu trúng phải và lượng chip damage khá lớn nếu bị block .
+
4C phiên bản hàng xịn. Sumireko kéo hai tháp radio xuống ở mỗi bên màn hình. Thời gian để tháp radio xuất hiện khá là lâu nên bạn cần thay phiên dùng thẻ bài phép của đầy tớ để có thể combo vào. Gây sát thương cực lớn nếu trúng phải và lượng chip damage khá lớn nếu bị block.  
  
Cho dù Sumireko bị ở khung hình đầu tiên sau khi dùng spell , cột tháp vẫn sẽ tiếp tục đổ . Nghĩa là bạn có thể sử dụng spell này ở hầu hết mọi nơi và bắt đối thủ phải lùi lại hoặc là ăn một cái tháp ở sau đầu họ. tưởng nhất là bạn sẽ dùng sau khi gây choáng cho kẻ địch và buộc cho đối phương phải nhận sát thương.
+
Cho dù Sumireko bị tấn công ở khung hình đầu tiên sau khi thi triển spell, cột tháp vẫn sẽ tiếp tục đổ. Đồng nghĩa là bạn có thể sử dụng spell này ở hầu hết mọi nơi và bắt đối thủ phải lùi lại hoặc là khiến họăn một cái tháp ở sau đầu họ. Cách lý tưởng nhất để dùng spell này là bạn sẽ dùng sau khi gây choáng cho kẻ địch và buộc cho đối phương phải nhận sát thương.  
 
|}
 
|}
  
 
===Đòn tất sát===
 
===Đòn tất sát===
  
'''*幻視せよ!異世界の狂気を*: *Hoa mắt đi ! Thế giới kì dị của nỗi điên cuồng!*'''
+
'''*幻視せよ!異世界の狂気を*: *Hoa mắt đi! Thế giới kì dị của nỗi điên cuồng!*'''
  
Sumireko búng tay , gây một ánh sáng để nhấn chìm màn hình trong tức thì . Tấn công mọi vị trí trừ một khoảng nhỏ ở giữa màn hình . Đây là đạn và có thể bị lướt.
+
Sumireko búng tay, gây một ánh sáng để nhấn chìm màn hình trong chớp mắt. Tấn công mọi vị trí trên màn hình trừ một khoảng nhỏ ở giữa. Đây là đạn và có thể bị lướt.  
  
Miễn nhiễm với mọi sát thương từ lúc thực hiện . Nó cực kỳ nhanh và có thể dùng để trừng trị toàn màn hình hoặc dùng như là một reversal . Có thể confirm từ mọi đòn 4c . Cực kì dễ confirm và có thể nói rằng đây là một trong những đồn tất sát tốt nhất game.
+
Miễn nhiễm với mọi sát thương từ lúc thực hiện. Nó cực kỳ nhanh và có thể dùng để trừng trị từ toàn màn hình hoặc dùng như là một reversal. Có thể confirm từ mọi đòn 4c. Cực kì dễ confirm và có thể nói rằng đây là một trong những đồn tất sát tốt nhất game.
  
 
== Lựa chọn tổ đội và khả năng tương thích ==
 
== Lựa chọn tổ đội và khả năng tương thích ==
  
Sumireko phối hợp tối với những nhân vật có đòn đánh cận chiến mạnh hoặc reversals như Reimu,Ichirin,Yukari.
+
Sumireko phối hợp tối với những nhân vật có đòn đánh cận chiến mạnh hoặc reversals như Reimu, Ichirin, Yukari.  
  
* Hủy 4C tới Yukari hoặc Reimu 8C để làm nó hoàn toàn an toàn . Thời gian phục hồi của đầy tớ là được hỗ trợ bởi cột điện
+
* Hủy 4C tới Yukari hoặc Reimu 8C để làm nó hoàn toàn an toàn. Thời gian phục hồi của đầy tớ là được hỗ trợ bởi cột điện
 
* Hủy 4c tói Yukari 6E, Ichirin 5/6E, hoặc Reimu 2E để ngạc nhiên những kẻ cố lướt khỏi cột điện. Có chiến thuật tương tự với Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio"
 
* Hủy 4c tói Yukari 6E, Ichirin 5/6E, hoặc Reimu 2E để ngạc nhiên những kẻ cố lướt khỏi cột điện. Có chiến thuật tương tự với Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio"
* Reimu và Ichirin cũng cung cấp cho Sumireko khả năng wallslam mà cô thiếu.
+
* Reimu và Ichirin cũng cung cấp cho Sumireko khả năng wallslam mà cô thiếu.  
  
 
=== Đòn đánh phối hợp ===
 
=== Đòn đánh phối hợp ===
Dòng 279: Dòng 281:
 
'''Cận chiến bay'''
 
'''Cận chiến bay'''
  
Sử dụng đòn j5a . Hitbox không thay đổi
+
Sử dụng đòn j5a. Hitbox không thay đổi
  
 
'''Đạn mạc:'''
 
'''Đạn mạc:'''
Dòng 293: Dòng 295:
 
===Midscreen===
 
===Midscreen===
  
====Từ c.5a====
+
====Từ c. 5a====
* 5aa2a 2c ...
+
* 5aa2a 2c. . .  
 
:* 3 j2a
 
:* 3 j2a
 
::Damage: 2660
 
::Damage: 2660
Dòng 301: Dòng 303:
 
::Damage: 3235
 
::Damage: 3235
 
::Cost: 3 orbs
 
::Cost: 3 orbs
::Bất khả thi hoặc cực khó khi ở trong góc.
+
::Bất khả thi hoặc cực khó ở trong góc.  
  
 
* 5aa 6b 9 6b 4c 5c  
 
* 5aa 6b 9 6b 4c 5c  
Dòng 309: Dòng 311:
 
:Nâng cao, gần góc. 6b 9 6b phải nhanh hết sức có thể
 
:Nâng cao, gần góc. 6b 9 6b phải nhanh hết sức có thể
  
====From 6a/j6a====
+
====Từ 6a/j6a====
* 6a 6b 4c ...
+
* 6a 6b 4c. . .  
 
:Combo chủ yếu của bạn, vì 6a sẽ thường xuyên trúng hơn là 5a/j5a
 
:Combo chủ yếu của bạn, vì 6a sẽ thường xuyên trúng hơn là 5a/j5a
 
:* [b]
 
:* [b]
Dòng 318: Dòng 320:
 
::Damage: 3426
 
::Damage: 3426
 
::Cost: 2 orbs
 
::Cost: 2 orbs
::Không khả thi nếu bắt đầu ở nơi xa nhất của 6a . Kết thúc với 6a trong trường hợp đó.
+
::Không khả thi nếu bắt đầu ở nơi xa nhất của 6a. Kết thúc với 6a trong trường hợp đó.  
* 6a 2c 9 4c ...
+
* 6a 2c 9 4c. . .  
:Từ khoảng cách gần hoặc gần góc 6a.
+
:Từ khoảng cách gần hoặc gần góc 6a.  
 
:* 66 [b]
 
:* 66 [b]
 
::Damage: 3187
 
::Damage: 3187
Dòng 327: Dòng 329:
 
::Damage: 3497
 
::Damage: 3497
 
::Cost: 2 orbs
 
::Cost: 2 orbs
::Cần 2 lần hủy nhảy nên không khả thi với j6a.
+
::Cần 2 lần hủy nhảy nên không khả thi với j6a.  
  
====From 8a/j8a====
+
====Từ 8a/j8a====
* (no cross-up) 8a 4c 8/9 j5a 6b 9/66 (j5a) j8a
+
* (Không cross-up) 8a 4c 8/9 j5a 6b 9/66 (j5a) j8a
 
:Damage: ~3542
 
:Damage: ~3542
 
:Cost: 2 orbs
 
:Cost: 2 orbs
:Skip the second j5a to stun more reliably.
+
:Bỏ qua j5a thứ hai để có thể đảm bảo choáng kẻ địch.  
:4c whiffs if you are too near your side's corner. Do the cross-up version in that case.
+
:4c sẽ không trúng nếu bạn quá ở gần góc của bạn. Làm phiên bản cross-up trong trường hợp đó
 
 
 
* (cross-up) j8a 8b 9 j5a 6b 66 j5a j8a
 
* (cross-up) j8a 8b 9 j5a 6b 66 j5a j8a
 
:Damage: ~3263
 
:Damage: ~3263
 
:Cost: 2 orbs
 
:Cost: 2 orbs
:Skip the second j5a to stun more reliably or if you are too far.
+
:Bỏ qua j5a thứ hai để có thể đảm bảo choáng kẻ địch.  
:Damage highly variable depending on how many times 8a and 8b hit.
+
:Lượng sát thương lớn hay nhỏ phụ thuộc vào bao nhiêu lần trúng 8a 8b.  
  
 
* j8a 8b 4c [b]/j8a
 
* j8a 8b 4c [b]/j8a
 
:Damage: ~2621
 
:Damage: ~2621
 
:Cost: 3 orbs
 
:Cost: 3 orbs
:For when you are out of jumps.
+
:Dùng khi bạn không thể nhảy được nữa.  
:Also works after those awkward one-hit side 8a's.
+
:Cũng hoạt động sau khi kẻ địch bị dính 1 đòn của 8a bằng một cách kì cục nào đó.  
  
====From 2a/j2a====
+
====Từ 2a/j2a====
* (f.5a) 2a 2c 3/66 (j5a) 6b [b]
+
* (f. 5a) 2a 2c 3/66 (j5a) 6b [b]
 
:Damage: 3430
 
:Damage: 3430
 
:Cost: 3 orbs
 
:Cost: 3 orbs
:66 j5a works from low j2a
+
:66 j5a hoạt động từ j2a ở dưới
  
 
* (high) j2a 4c (land) 3 j5a 2c
 
* (high) j2a 4c (land) 3 j5a 2c
 
:Damage: 3117
 
:Damage: 3117
 
:Cost: 3 orbs
 
:Cost: 3 orbs
:4c whiffs if you are too high near your side's corner. Do 2b 4c instead.
+
:4c sẽ không trúng nếu bạn quá ở gần góc của bạn. dùng 2b 4c thay vì đó.  
  
 
* j2a 2b 4c
 
* j2a 2b 4c
Dòng 363: Dòng 364:
 
:Cost: 2 orbs
 
:Cost: 2 orbs
  
====From j5a====
+
====Từ j5a====
: j5a j2a ...
+
: j5a j2a. . .  
 
:See 2a/j2a section
 
:See 2a/j2a section
  
Dòng 375: Dòng 376:
 
:Cost: 3 orbs
 
:Cost: 3 orbs
  
====From 66a====
+
====Từ 66a====
 
* 66a 2c 9 4c 9 j5a j8a
 
* 66a 2c 9 4c 9 j5a j8a
 
:Damage: ~3472
 
:Damage: ~3472
 
:Cost: 2 orbs
 
:Cost: 2 orbs
:2c does not connect in corner.
+
:2c không liên kết ở trong góc.  
  
====From 66b====
+
====Từ 66b====
* 66b . 6E ...
+
* 66b. 6E. . .  
:Only works at close range or corner. Delay the tag until after the ground bounce.
+
:Chỉ hoạt động ở khoảng cách gần hoặc ở góc. Hoãn lượt thay phiên cho đến kẻ địch bị nảy lên.  
  
====From tag melee====
+
====Từ tag melee====
* ... 6E (4c) 9 j5a j8a [b]
+
*. . . 6E (4c) 9 j5a j8a [b]
  
====From far 4c====
+
====Từ far 4c====
 
* 4c 4c (6/8/2a or 6b) [b]
 
* 4c 4c (6/8/2a or 6b) [b]
 
:Damage: ~2100
 
:Damage: ~2100
 
:Cost: 3 orbs
 
:Cost: 3 orbs
:The infamous pole spam. This combo works nearly fullscreen at a wide range of heights.
+
:Combo này gần như có thể thực hiện ở mọi nơi trên màn hình.  
  
====From A+B (66b)====
+
====Từ A+B (66b)====
 
* A+B 3 4c 66 j5a 2c
 
* A+B 3 4c 66 j5a 2c
 
:Damage: 3117
 
:Damage: 3117
Dòng 400: Dòng 401:
  
 
=== Corner ===
 
=== Corner ===
Unless otherwise noted, all midscreen combos work in corner with some changes to jump directions and timings.
+
Trừ một số trường hợp thì tất cả combo ở midscreen đều hoạt động ở trong góc với một số thay đổi ở hướng nhảy và căn thời gian.  
  
At some distances, 6b does not hit all 5 times, reducing the total damage slightly.
+
Ở một số khoảng cách, 6b sẽ không hoàn toàn trúng 5 hit nên sẽ giảm tổng sát thương gây ra đi một chút.  
  
====From c.5a====
+
====Từ c. 5a====
* 5aa6a . 2c 2 j5a j8a
+
* 5aa6a. 2c 2 j5a j8a
 
:Damage: 3004
 
:Damage: 3004
 
:Cost: 1 orb
 
:Cost: 1 orb
:Delay 2c so that all of it hits.
+
:Hoãn 2c một chút để đảm bảo mọi đòn đều trúng.  
  
 
* 5aa 6b 9 6b 66 j5a 6b 5c
 
* 5aa 6b 9 6b 66 j5a 6b 5c
Dòng 414: Dòng 415:
 
:Cost: 4 orbs
 
:Cost: 4 orbs
 
:Stun: untechable
 
:Stun: untechable
:Advanced. 6b 9 6b has to be as fast as possible.
+
:Nâng cao. 6b 9 6b phải nhanh hết sức có thể.  
  
====From 6a====
+
====Từ 6a====
* (f.5a) 6a . 2c 9 j5a 6b 66 j5a j8a
+
* (f. 5a) 6a. 2c 9 j5a 6b 66 j5a j8a
 
:Damage: 3920
 
:Damage: 3920
 
:Cost: 2 orbs
 
:Cost: 2 orbs
:Delay 2c so that all of it hits.
+
:Hoãn 2c một chút để đảm bảo mọi đòn đều trúng.  
  
====From 66a====
+
====Từ 66a====
 
* 66a 2c 9 j5a 6b 9 j5a 6b [b]
 
* 66a 2c 9 j5a 6b 9 j5a 6b [b]
 
:Damage: ~4045
 
:Damage: ~4045
 
:Cost: 4 orbs
 
:Cost: 4 orbs
:Only possible if 2c hits twice. May stun before [b]
+
:Chỉ khả thi nếu 2c dính 2 lần. Có thể bị stun trước khi dùng [b].
  
====From 66b====
+
====Từ 66b====
* 66b 5aa/f.5a 8a [b]
+
* 66b 5aa/f. 5a 8a [b]
 
:Damage: 2948
 
:Damage: 2948
:Cost: 1 orb
 
 
====From A+B (66b)====
 
* A+B 9 . j5a 6b 66 j5a 6b [b]
 
:Damage: 3722
 
:Cost: 4 orbs
 
:Set up 66b doppelganger after stun to fish for this combo
 
  
===Spellcard===
+
===Spellcards===
  
====Gun====
+
====Súng Phù "Súng in ba chiều"====
End combos with 6a then shoot. Examples:
+
Kết thúc combo bằng 6a rồi bắn. Ví dụ:
  
 
* 6a gun
 
* 6a gun
Dòng 464: Dòng 458:
 
:Stun: untechable
 
:Stun: untechable
  
====Vortex====
+
====Niệm Lực "Ứng dụng niệm lực"====
End combos with 2a. Examples:
+
Kết thúc combo bằng 2a. Ví dụ:
  
 
* 6a 6b 4c 9 j2a vortex
 
* 6a 6b 4c 9 j2a vortex
Dòng 471: Dòng 465:
 
:Cost: 2 orbs
 
:Cost: 2 orbs
 
:Stun: untechable
 
:Stun: untechable
:Delay the j2a slightly.
+
:Hoãn j2a lại một chút.  
  
 
* 8a 4c 9 j5a j2a vortex
 
* 8a 4c 9 j5a j2a vortex
Dòng 483: Dòng 477:
 
:Stun: untechable
 
:Stun: untechable
  
====Towers====
+
====Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio"====
Early 2c cancel in corner. Examples:
+
Hủy 2c sớm ở trong góc. Ví dụ:
  
 
* 6a/2a 2c towers
 
* 6a/2a 2c towers
Dòng 492: Dòng 486:
 
== Blockstrings ==
 
== Blockstrings ==
  
Sumireko does not have long, tight blockstrings due to her slow normals and B bullets. However, she can still easily punish people who don't block with her large melees. Some tips:
+
Sumireko không có một blockstring chặt, dài vì đòn đánh thương của cô và đạn mạc khá chậm. Tuy nhiêm cô vẫn có thể trừng trị những kẻ không đỡ với đòn cận chiến lớn của cô. Một số lời khuyên:
 
+
* Bạn không có một đòn cận chiến đặc biệt nhanh nào cả. Sử dụng đòn đánh thay phiên để giữ strings của bạn không thể đoán được.  
* You don't have any fast melee specials. Use tag attacks keep your strings unpredictable.
+
* 4c đẩy kẻ địch vể phía trước. Khi chắn bằng phím S, Sumireko cũng bị đẩy về phía trước. Nó thường đặt bạn vào khoảng cách của đòn đánh cận chiến thường.  
* 4c pushes people forward. On shield block, Sumireko also gets pushed forward. This usually puts you in range for your short range normals.
+
* 5c 2c gây khá nhiều chip damage blockstun nhưng dễ bị trừng trị bằng một lướt nếu kẻ địch đọc được.  
* 5c and 2c deals quite a lot of chip damage and blockstun, but can easily be punished with a graze attack if read.
+
* Nên nhớ blockstring của bạn không được chặt. Hãy chuẩn bị để bắt kẻ địch lướt/nhảy trên/xuống với 6/8/2a hoặc j5a.  
* Always remember that your blockstrings are not tight. Be ready to catch jump/dash/mash attempts with 6/8/2a or j5a.
 
  
=== Example strings ===
+
=== Ví dụ strings ===
* 2a 2c 9 4c 66 j5a ...
+
* 2a 2c 9 4c 66 j5a. . .  
* 6a 4c 9 5c 66 j5a ...
+
* 6a 4c 9 5c 66 j5a. . .

Phiên bản lúc 10:55, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Th155Sumireko.png

Giới thiệu[sửa]

Sumireko Usami, là một bậc thầy thần bí, là một nhà ngoại cảm đến từ thế giới bên ngoài Gensokyo và là trùm cuối của Urban Legend in Limbo. Được trang bị với sức mạnh niệm lực mạnh mẽ và nguồn cung cấp rác vô hạn. Cô là một trong những nhân vật chậm nhất game, nhưng bù lại cô có những đòn tấn công cận chiến khá xuất sắc cùng với các loại đạn vô cùng phong phú. Sumireko có các công cụ để thống trị neutral game rất tốt, và có thể gây áp lực lên đối phương từ bất cứ nơi nào trên màn hình với những đòn đánh như 4c của cô. Tuy nhiên, cô bị giới hạn về các đòn đánh khi ở gần và thường thiếu thốn năng lượng. Để chơi Sumireko bạn cần giữ khoảng cách tốt với kẻ địch và có khả năng điều khiển hành động của kẻ địch.

Ưu điểm:

 • Đạn mạnh và đa dạng, đặc biệt là cột điện
 • Có đòn đánh thường lớn với hitboxes rời rạc
 • Có khả năng gây ra áp lực ở khoảng cách xa
 • Có lượng sát thương gây ra cao hơn tầm trung
 • Đòn tất sát cực kì hữu dụng
 • Giỏi dẫn dắt thể trận và câu giờ
 • Có cái áo choàng đẹp nhất game uwu.

Nhược điểm:

 • Có tốc độ di chuyển chậm, đặc biệt là backdash của cô
 • Cực kì phụ thuộc vào tuyệt kĩ để gây sát thương, khiến cho thanh ngọc năng lượng của cô cạn vô cùng nhanh nếu không để ý.
 • Ít lựa chọn khi đối thủ ở gần
 • Không có nhiều combo gây stun
 • Khả năng gây sức ép lỏng lẻo
 • Là một con mọt sách.

Đánh thường[sửa]

Input Appearance Startup Total Damage Adv On Block Stun Hit Effect Cancels Description
c. 5a, 4a Th155SumirekoSpritec5a1.pngTh155SumirekoSpritec5a2.png - - - - 0% - - Hai đòn đánh lẹ khá dễ thương. Khá nhanh nhưng có tầm đánh khá đáng thương, có vẻ như là một trong những đòn đánh lẹ tệ nhất.
f. 5a Th155SumirekoSpritef5a.png - - - - 0% - - Sumireko tấn công với một đòn húc mông. Đương nhiên tốt hơn c. 5a, có vẻ như là một trong những đòn f. 5a tệ nhất
6a Th155SumirekoSprite6a.png - - - - 40% - - Tầm đánh xa, hitbox rời rạc. Có điểm mù ở ngay trước mặt cô nên có thể bị trượt khi ở gần.
8a Th155SumirekoSprite8a1.pngTh155SumirekoSprite8a2.png - - - - 0%, 40% - - Tần công hai lần. Tần công lần một khi phiến đá được triệu hồi ngay cạnh cô và lần hai khi cả hai đều được đập. Là một đòn đánh có sức mạnh ổn định với hitbox rời rạc, tần công ở hai phía và cho phép crossups cực kì dễ dàng. Chỉ gây 1 hit nếu kẻ địch block.
2a Th155SumirekoSprite2a.png - - - - 40% - - Một đòn đánh có hitbox tuyệt vời khác, Gần như chạm tới đấy của màn hình từ giữa xuống. Hitbox ban đầu của đòn che phủ toàn bộ không như điểm mù của 6A. Không trực tiếp tấn công kẻ địch dưới chân cô.
j. 5a Usamij5a.png - - - - 0% - - Hitbox ngắn như f. 5a NHƯNG có khung hình hoạt động lâu đáng ngạc nhiên và bảo vệ cô khỏi mọi đòn xung kích. Tất cả đòn cận chiến trên không đều làm chậm cô nên đây là đòn đánh chính để bắt đầu một combo ở trên không. Dùng nó để cản kẻ địch đang lướt một cách chủ động hoặc bị động. Trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn sẽ bị trao đổi.
j. 6a Th155SumirekoSprite6a.png - - - - 0% - - Ngưng Sumireko khỏi bay lên cao khi bắt đầu và làm chậm đà đi ngang của cô ấy. Dùng tương tự như 6a nhưng có thời gian phục hồi ít hơn và có thể bị hủy khi chạm đất.
j. 8a Th155SumirekoSprite8a1.pngTh155SumirekoSprite8a2.png - - - - 0%, 40% - - Có hitbox ở dưới khá mạnh mẽ và có thời gian phục hồi ít hơn 8a. Cross-under hitbox. Bảo toàn đà đi dọc của cô nhưng làm chậm đà đi ngang của cô.
j. 2a Th155SumirekoSprite2a.png - - - - 40% - - Rất tôt trong việc bắt kẻ địch dưới chân Sumireko, Giống như 2a. Bảo toàn đà đi dọc của cô nhưng làm chậm đà đi ngang của cô.
66a Th155SumirekoSprite66a.png - - - - 40% - - Panda Express. Tiếp cận gần nửa bản đồ với khung hình hoạt động lâu. Không có khung hình lướt nhưng lại rất nhanh hơn khả năng lướt về phía trước của cô. Phục hồi của đồn 6a để cô ở trên không.
66b Th155SumirekoSprite66b.png - - - - 40% - 6E (only on hit) Có khung để lướt trong thời gian chuẩn bị khá lâu. Chạm khá xa ở trên và trước mặt của Sumireko.

Dial A[sửa]

 • c. 5a hoặc 4a (2 hits)
  • a: f. 5a
   • aa: 6a (không có điểm mù) 4c
   • 8aa: 8a 8cc
   • 2aa: 2a 2c (ống cống)
 • f. 5aaaa: f. 5a 6a 6b 4c
 • j5aaaa: j5a j8a 8cc

Đạn mạc[sửa]

Các loại đạn mạc B[sửa]

Sumireko thả 6 thẻ bài xuống dưới chân và bắn chúng. Mỗi thẻ bài có một hướng đi riêng biệt. Rất hữu dụng nếu dùng để hủy những đòn đánh lớn nhưng chậm. Mỗi thẻ bài trúng sẽ gây 5% stun

5b: Bắn thẻ bài về phía trước cô.

2b: Tương tự như 5b nhưng hướng xuống. Đây là một cách nhanh để quấy rối kẻ địch ở dưới cô.

8b: Tương tự như 5b nhưng hướng lên. Do thẻ bài bắt đầu đi từ chân cô lên nên sẽ mất thêm một chút thời gian để chạm tới mục tiêu.

Các loại đạn mạc 6B[sửa]

6B: Sumireko tạo ra một dòng các vụ nổ đi nhanh về phía trước trên màn hình và hướng lên trên một chút. Nếu vụ nổ dính kẻ địch thì các dòng nổ phía sau sẽ được tạo ra ở vị trí kẻ địch để gây một lượng sát thương tương đối ổn định. Tốt cho việc bắn kẻ địch trong tầm mắt và combo của cô. Gây 5% stun với mỗi vụ nổ trúng và hầu như kẻ địch sẽ dính 5 hit.

j6B: Tương tự như 6B

Tuyệt kỹ[sửa]

[b]:Sumireko sử dụng một cái thìa để tập trung năng lực tâm linh của cô trong một vùng nhỏ. Khác với những đòn gồng B khác ở trong game, Sumireko không thể di chuyển khi thực hiện đòn đánh này. thay vào đó, một con trỏ màu tím sẽ xuất hiện trên màn hình và có thể di chuyển bằng phím mũi tên. Khi thả ra, vùng được chọn sẽ bị tấn công 1 lần với lượng sát thương gây ra tương đối yếu. Sức mạnh của đòn đánh này đủ để thổi bay những gì ở trên đầu thìa ngay lập tức, gây 200 sát thương và 0% stun cho những kẻ đang ở ngay trước mặt cô. Rất tốt trong việc ngắm bắn những kẻ địch không để ý và câu họ lướt tới bạn. Đây là một đòn đánh để kết thúc combo vô cùng hiệu quả. Gây 40% Stun.

bbb[b]: Rác dần dần xuất hiện từ dưới mặt đất lên, khi thả ra tất cả rác sẽ được đẩy ra khỏi Sumireko dựa trên vị trí của nó với cô. Bạn chỉ có thể tạo ra 3 đợt rác mỗi lần. Khi đợt thứ 4 xuất hiện thông qua việc giữ quá lâu, đợt thứ nhất sẽ biến mất.

5c: Niệm lực đô thị

Sumireko triệu hồi 10 mảnh rác ngẫu nhiên xoay quanh cô trong khi nút được giữ. Mỗi mảnh chỉ có thể tấn công một lần trong khi nó đang quay, vì vậy nó không thể được giữ để tạo ra cho một combo liên tục. Thả nút C sẽ vứt rác đi thẳng về phía trước. Startup vô cùng nhanh, gần như là tức thì khi kẻ địch ngay ở dưới chân bạn. Là một đòn phòng thủ vô cùng tuyệt vời, hữu ích cho các tình huống hoảng loạn, hoặc khi kẻ thù phá thủng phòng thủ của bạn. Cũng có thể được sử dụng để gây thêm một lượng sát thương đáng kể vào combo. 0% stun trong khi quay, 5% stun mỗi hit sau khi thả.

6c: Dịch chuyển tức thời

Sumireko dịch chuyển về phía trước với một khoảng cách nhất định. Cô không thể hành động ngay lập tức sau khi sử dụng đòn này, giữ nút C cho phép cô tiếp tục teleport miễn là cô vẫn còn năng lượng. Là một đòn rất tốt để thoát khỏi những tình huống khó khăn khi bị ép góc và cũng tốt trong câu những giây cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên lần dịch chuyển đầu tiên chỉ có thể hướng về phía trước, có nghĩa là bạn cần ít nhất 3 lần dịch chuyển để đi lùi về.

4c: Niệm lực - Cột điện thoại

Sumireko sử dụng năng lực tâm linh của cô để kéo một cột điện thoại ở phía sau màn hình và cô đang đối mặt, gây 4 hit. Là một công cụ để zone cực kì tốt. Được dùng trong nhièu tình huống chẳng hạn như neutral, combos, tạo sức ép, trừng trị, blockstrings. . . Trừ những kẻ địch có kinh nghiệm để ý tới đòn đánh này. Sumireko có thể bị kẻ địch tấn công khi đang sử dụng đòn này vì cột điện không chắn được đạn. Nếu đối phương block đòn này thì sẽ bị đẩy về trước mặt cô, hãy để ý cách đối phương graze đòn này và chuẩn bị cho đòn cận chiến. Gây 10% stun với mỗi hit

2c, (low) j2c: Thuỷ niệm lực-Cống nước

Sumireko mở nắp cửa cống ở đâu đó trong hệ thống thoát nước của Gensokyo và bắn nước lên trên. Có vẻ như chỉ có một cửa cống được tồn tại vì cô không thể mở thêm cái khác trong khi nó đang hoạt động. Cả cửa cống và máng nước đều gây sát thương. Tấn công với một khoảng cách nhất định trước mặt cô và kéo dài một chút trên đường trung tâm. Máng nước hầu như sẽ chắn mọi loại đạn. Đây là một công cụ để zone khá ổn và tốt trong việc gây bất ngờ cho kẻ địch nhưng có recovery khá lâu

(high) j2c: Thư truyền

You got mail. Sumireko ném 7 bức thư trong một vòng cung rộng. Không hữu dụng trong combo nhưng có thể bắn và hủy nhanh chóng, rất hữu dụng trong tạo sức ép trên màn hình và tốt trong việc giữ khoảng cách với kẻ địch. Mỗi bức thứ gây 10% stun

8c: Niệm lực - Dầm thép

Sumireko triệu hồi một cái dầm và ném nó từ trên đầu cô xuống. Bạn có thể bấm 8c một lần nữa để lật cái dầm về phía trên miễn là nó vẫn ở trên màn hình và gây thêm 1 hit cho đòn đánh. Để có thể graze được đòn đánh này sẽ mất một thời gian khá đáng kể nên có thể cho bạn một chút hỗ trợ. Cú lật cũng có thể bắt một số kẻ địch bất cảnh giác khi chiếc dầm đã bay qua họ. Gây 40% stun với mỗi hit.

Đòn đánh thần bí[sửa]

Triệu hồi người song trùng

A+B: Đòn đánh thần bí của Sumireko sẽ triệu hồi một bản sao của cô có khả năng tấn công khác nhau dựa theo vị trí:

Ở trục giữa: Sử dụng 66B
Ở trên trục giữa: Sử dụng (High) J2C
Dưới trục giữa: Sử dụng (Low) J2C

Bản sao của cô có hitbox riêng, đồng nghĩa với việc nó có thể chắn đạn hoặc thu hút đạn đuổi như đòn 5B của Reimu. Tuy nhiên, bản sao sẽ tự động biến mất khi Sumireko bị tấn công. Mọi phiên bản của đòn đánh thần bí đều có thời gian phục hồi khá lâu nên hãy dùng đòn này khi bạn chắc chắn rằng bạn không thể bị phản công ngay sau đó.

Spellcards[sửa]

Th155SumirekoPSCC01.png
銃符「3Dプリンターガン」: Súng Phù "Súng in ba chiều" Hao tổn: 1400

Sumireko lấy ra một khẩu súng đã được tạo ra từ máy in 3D, Lập tức bắn xuyên thẳng màn hình ngay sau khi khai hỏa. Vì đây là đạn thực nên kẻ địch sẽ không thể lướt qua được, gây Wallslam.

Có thể sử dụng đề trừng trị đòn đánh của đối phương từ toàn màn hình với lượng sát thương rất tốt hoặc có thể confirm qua các đòn như 4c, 66b, 6a, 6b, bla bla. Lập tức phá vỡ lá chắn của đầy tớ nếu kẻ địch đang sử dụng.

Th155SumirekoPSCC02.png
念力「サイコキネシスアプリ」: Niệm Lực "Ứng dụng niệm lực" Hao tổn: 1000 (Vortex)

Sumireko rút máy tính bảng của cô ra và sử dụng một ứng dụng trên đó để tạo ra một cơn lốc xoáy rác. Đống rác sẽ gây sát thương cho kẻ địch nếu trúng nhưng có thể bị lướt khỏi. Cơn lốc có thể di chuyển bằng cách bấm các phím mũi tên. Khi kết thúc, cơn lốc xoáy sẽ nổ, gây sát thương và wallslam kẻ địch. Bạn không thể thay phiên dùng thẻ bài phép của đầy tớ cho đến khi cơn lốc xoáy kết thúc.

Có thể được sử dụng để gây thêm sát thương cho các đòn đánh. Tổng quát chung, đây là spell linh hoạt nhất của cô

Niệm lực? Có một ứng dụng cho nó à?

Th155SumirekoPSCC03.png
念力「テレキネシス 電波塔」: Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio"" Hao tổn: 1200 (Tower)

4C phiên bản hàng xịn. Sumireko kéo hai tháp radio xuống ở mỗi bên màn hình. Thời gian để tháp radio xuất hiện khá là lâu nên bạn cần thay phiên dùng thẻ bài phép của đầy tớ để có thể combo vào. Gây sát thương cực lớn nếu trúng phải và lượng chip damage khá lớn nếu bị block.

Cho dù Sumireko bị tấn công ở khung hình đầu tiên sau khi thi triển spell, cột tháp vẫn sẽ tiếp tục đổ. Đồng nghĩa là bạn có thể sử dụng spell này ở hầu hết mọi nơi và bắt đối thủ phải lùi lại hoặc là khiến họăn một cái tháp ở sau đầu họ. Cách lý tưởng nhất để dùng spell này là bạn sẽ dùng sau khi gây choáng cho kẻ địch và buộc cho đối phương phải nhận sát thương.

Đòn tất sát[sửa]

*幻視せよ!異世界の狂気を*: *Hoa mắt đi! Thế giới kì dị của nỗi điên cuồng!*

Sumireko búng tay, gây một ánh sáng để nhấn chìm màn hình trong chớp mắt. Tấn công mọi vị trí trên màn hình trừ một khoảng nhỏ ở giữa. Đây là đạn và có thể bị lướt.

Miễn nhiễm với mọi sát thương từ lúc thực hiện. Nó cực kỳ nhanh và có thể dùng để trừng trị từ toàn màn hình hoặc dùng như là một reversal. Có thể confirm từ mọi đòn 4c. Cực kì dễ confirm và có thể nói rằng đây là một trong những đồn tất sát tốt nhất game.

Lựa chọn tổ đội và khả năng tương thích[sửa]

Sumireko phối hợp tối với những nhân vật có đòn đánh cận chiến mạnh hoặc reversals như Reimu, Ichirin, Yukari.

 • Hủy 4C tới Yukari hoặc Reimu 8C để làm nó hoàn toàn an toàn. Thời gian phục hồi của đầy tớ là được hỗ trợ bởi cột điện
 • Hủy 4c tói Yukari 6E, Ichirin 5/6E, hoặc Reimu 2E để ngạc nhiên những kẻ cố lướt khỏi cột điện. Có chiến thuật tương tự với Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio"
 • Reimu và Ichirin cũng cung cấp cho Sumireko khả năng wallslam mà cô thiếu.

Đòn đánh phối hợp[sửa]

Cận chiến:

Tương tự như 6A nhưng kẻ địch sẽ bị bay lên trên

Cận chiến bay

Sử dụng đòn j5a. Hitbox không thay đổi

Đạn mạc:

Triệu hồi 14 thẻ bài tự động ngắm vào kẻ địch

Thẻ bài phép:

Niệm Lực "Ứng dụng niệm lực" Hao tổn: 1000

Combos[sửa]

Midscreen[sửa]

Từ c. 5a[sửa]

 • 5aa2a 2c. . .
 • 3 j2a
Damage: 2660
Cost: 1 orb
 • 9 6b [b]
Damage: 3235
Cost: 3 orbs
Bất khả thi hoặc cực khó ở trong góc.
 • 5aa 6b 9 6b 4c 5c
Damage: 3218~3315
Cost: 4 orbs
Stun: untechable
Nâng cao, gần góc. 6b 9 6b phải nhanh hết sức có thể

Từ 6a/j6a[sửa]

 • 6a 6b 4c. . .
Combo chủ yếu của bạn, vì 6a sẽ thường xuyên trúng hơn là 5a/j5a
 • [b]
Damage: 3145
Cost: 3 orbs
 • 9 66 j5a j8a
Damage: 3426
Cost: 2 orbs
Không khả thi nếu bắt đầu ở nơi xa nhất của 6a. Kết thúc với 6a trong trường hợp đó.
 • 6a 2c 9 4c. . .
Từ khoảng cách gần hoặc gần góc 6a.
 • 66 [b]
Damage: 3187
Cost: 3 orbs
 • 9 (66) j5a j8a
Damage: 3497
Cost: 2 orbs
Cần 2 lần hủy nhảy nên không khả thi với j6a.

Từ 8a/j8a[sửa]

 • (Không cross-up) 8a 4c 8/9 j5a 6b 9/66 (j5a) j8a
Damage: ~3542
Cost: 2 orbs
Bỏ qua j5a thứ hai để có thể đảm bảo choáng kẻ địch.
4c sẽ không trúng nếu bạn quá ở gần góc của bạn. Làm phiên bản cross-up trong trường hợp đó
 • (cross-up) j8a 8b 9 j5a 6b 66 j5a j8a
Damage: ~3263
Cost: 2 orbs
Bỏ qua j5a thứ hai để có thể đảm bảo choáng kẻ địch.
Lượng sát thương lớn hay nhỏ phụ thuộc vào bao nhiêu lần trúng 8a và 8b.
 • j8a 8b 4c [b]/j8a
Damage: ~2621
Cost: 3 orbs
Dùng khi bạn không thể nhảy được nữa.
Cũng hoạt động sau khi kẻ địch bị dính 1 đòn của 8a bằng một cách kì cục nào đó.

Từ 2a/j2a[sửa]

 • (f. 5a) 2a 2c 3/66 (j5a) 6b [b]
Damage: 3430
Cost: 3 orbs
66 j5a hoạt động từ j2a ở dưới
 • (high) j2a 4c (land) 3 j5a 2c
Damage: 3117
Cost: 3 orbs
4c sẽ không trúng nếu bạn quá ở gần góc của bạn. dùng 2b 4c thay vì đó.
 • j2a 2b 4c
Damage: ~2320
Cost: 2 orbs

Từ j5a[sửa]

j5a j2a. . .
See 2a/j2a section
(low) j5a 6b 66 j5a 6b 2c 66 j8/6a
Damage: ~3800
Cost: 3 orbs
(high) j5a 6b 66 j5a 6b 66 j8a [b]
Damage: 3593
Cost: 3 orbs

Từ 66a[sửa]

 • 66a 2c 9 4c 9 j5a j8a
Damage: ~3472
Cost: 2 orbs
2c không liên kết ở trong góc.

Từ 66b[sửa]

 • 66b. 6E. . .
Chỉ hoạt động ở khoảng cách gần hoặc ở góc. Hoãn lượt thay phiên cho đến kẻ địch bị nảy lên.

Từ tag melee[sửa]

 • . . . 6E (4c) 9 j5a j8a [b]

Từ far 4c[sửa]

 • 4c 4c (6/8/2a or 6b) [b]
Damage: ~2100
Cost: 3 orbs
Combo này gần như có thể thực hiện ở mọi nơi trên màn hình.

Từ A+B (66b)[sửa]

 • A+B 3 4c 66 j5a 2c
Damage: 3117
Cost: 3 orbs

Corner[sửa]

Trừ một số trường hợp thì tất cả combo ở midscreen đều hoạt động ở trong góc với một số thay đổi ở hướng nhảy và căn thời gian.

Ở một số khoảng cách, 6b sẽ không hoàn toàn trúng 5 hit nên sẽ giảm tổng sát thương gây ra đi một chút.

Từ c. 5a[sửa]

 • 5aa6a. 2c 2 j5a j8a
Damage: 3004
Cost: 1 orb
Hoãn 2c một chút để đảm bảo mọi đòn đều trúng.
 • 5aa 6b 9 6b 66 j5a 6b 5c
Damage: 3345
Cost: 4 orbs
Stun: untechable
Nâng cao. 6b 9 6b phải nhanh hết sức có thể.

Từ 6a[sửa]

 • (f. 5a) 6a. 2c 9 j5a 6b 66 j5a j8a
Damage: 3920
Cost: 2 orbs
Hoãn 2c một chút để đảm bảo mọi đòn đều trúng.

Từ 66a[sửa]

 • 66a 2c 9 j5a 6b 9 j5a 6b [b]
Damage: ~4045
Cost: 4 orbs
Chỉ khả thi nếu 2c dính 2 lần. Có thể bị stun trước khi dùng [b].

Từ 66b[sửa]

 • 66b 5aa/f. 5a 8a [b]
Damage: 2948

Spellcards[sửa]

Súng Phù "Súng in ba chiều"[sửa]

Kết thúc combo bằng 6a rồi bắn. Ví dụ:

 • 6a gun
Damage: 4023
Cost: 0 orb
Stun: untechable
 • 6a 6b 4c 9 j6a gun
Damage: 4922
Cost: 2 orbs
Stun: untechable
 • 8a 4c 9 j5a j6a gun
Damage: 4420
Cost: 1 orb
Stun: untechable
 • 2a 4c 3 j5a j6a gun
Damage: 4804
Cost: 1 orb
Stun: untechable

Niệm Lực "Ứng dụng niệm lực"[sửa]

Kết thúc combo bằng 2a. Ví dụ:

 • 6a 6b 4c 9 j2a vortex
Damage: 4350
Cost: 2 orbs
Stun: untechable
Hoãn j2a lại một chút.
 • 8a 4c 9 j5a j2a vortex
Damage: 3932
Cost: 1 orb
Stun: untechable
 • 2a 4c 3 j5a j2a vortex
Damage: 4217
Cost: 1 orb
Stun: untechable

Niệm Lực "Niệm Lực: Tháp radio"[sửa]

Hủy 2c sớm ở trong góc. Ví dụ:

 • 6a/2a 2c towers
Damage: ~5000
Cost: 1 orb

Blockstrings[sửa]

Sumireko không có một blockstring chặt, dài vì đòn đánh thương của cô và đạn mạc khá chậm. Tuy nhiêm cô vẫn có thể trừng trị những kẻ không đỡ với đòn cận chiến lớn của cô. Một số lời khuyên:

 • Bạn không có một đòn cận chiến đặc biệt nhanh nào cả. Sử dụng đòn đánh thay phiên để giữ strings của bạn không thể đoán được.
 • 4c đẩy kẻ địch vể phía trước. Khi chắn bằng phím S, Sumireko cũng bị đẩy về phía trước. Nó thường đặt bạn vào khoảng cách của đòn đánh cận chiến thường.
 • 5c và 2c gây khá nhiều chip damage và blockstun nhưng dễ bị trừng trị bằng một lướt nếu kẻ địch đọc được.
 • Nên nhớ blockstring của bạn không được chặt. Hãy chuẩn bị để bắt kẻ địch lướt/nhảy trên/xuống với 6/8/2a hoặc j5a.

Ví dụ strings[sửa]

 • 2a 2c 9 4c 66 j5a. . .
 • 6a 4c 9 5c 66 j5a. . .