Khác biệt giữa các bản “Antinomy of Common Flowers/Lối chơi/Fujiwara no Mokou”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Normals)
(6B variants)
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[image:Th155Mokou.png|right|400px|Th155Mokou.png]]
 
[[image:Th155Mokou.png|right|400px|Th155Mokou.png]]
  
==Introduction==
+
==Giới thiệu==
:*''More Info'': [https://en.touhouwiki.net/wiki/Fujiwara_no_Mokou Touhou Wiki]
+
:*''Thông tin thêm'': [[Fujiwara no Mokou]]
  
A formerly ordinary human who attained immortality by drinking the Hourai Elixir. Fujiwara no Mokou is Kaguya Houraisan's sworn enemy who fights using the power of fire and not-so-subtle phoenix imagery.
+
Một người bình thường đã trở nên bất tử sau khi uống Bồng Lai Dược. Fujiwara no Mokou, một đấu sỹ sử dụng lửa và biểu tượng phượng hoàng, là kẻ thù không đội trời chung của Houraisan Kaguya.
  
Mokou is a rushdown character through and through. Her kit consists of quick, strong, short-ranged attacks synergizing incredibly well with her Occult Power, along with some of the fastest movement in the entire cast. She is an ideal choice for players who prefer to keep opponents on their toes with aggressive approaches.
+
Mokou là một nhân vật ép góc. Bộ kỹ năng của cô gồm những đòn đánh nhanh, sát thương cao nhưng tầm ngắn tương thích với đòn đánh thần bí, cùng với độ cơ động thuộc hàng cao nhất trong dàn nhân vật. Cô là một lựa chọn lý tưởng cho những ai thích dồn ép kẻ thù với những đòn tiến công mãnh liệt.
  
'''Pros:'''
+
'''ưu:'''
  
* High damage output, which is increased by her occult
+
* Sát thương cao, có thể tăng thêm nhờ đòn đánh thần bí
* Fast movement
+
* Cơ động
* Solid pressure
+
* Khả năng áp đảo vững vàng
* Member of the pants-wearing elite
+
* Thành viên hội mặc quần thượng đẳng
* The hottest character in the game
+
* Nhân vật nóng nhất game
  
'''Cons:'''
+
'''Nhược:'''
  
* Bullets lack density
+
* Đạn mạc không đặc
* Rather small range on normals
+
* Đánh thường có tầm ngắn
* Few defensive options
+
* Ít lựa chọn phòng thủ
* Has to rely on switching to slave much more than the rest of the cast or risk using 5c due to her unique mechanic
+
* Phụ thuộc vào việc chuyển thành đầy tớ để phục hồi máu trắng hoặc chấp nhận tủi ro dùng 5c vì cơ chế đặc thù
* Holds grudges for thousands of years on end
+
* Thù dai, ngàn năm chưa dứt
  
'''Unique Mechanics:'''
+
'''Cơ chế đặc thù:'''
  
Mokou's attacks convert her green health into white health in varying degrees. The drain is increased by using her Occult Power.
+
Các đòn đánh của Mokou chuyển máu xanh thành máu trắng với mức độ phụ thuộc vào đòn đánh. Sử dụng đòn đánh thần bí tăng lượng máu chuyển hoá.
  
 
== Normals ==
 
== Normals ==
Dòng 80: Dòng 80:
 
|-
 
|-
 
|'''8a'''
 
|'''8a'''
|[[file:Th155MokouSprite8a.png|150px]]
+
|[[file:Th155MokouSprite8a1.png|150px]]
 +
[[file:Th155MokouSprite8a2.png|150px]]
 
| 8f (1st)
 
| 8f (1st)
 
|Yes
 
|Yes
Dòng 128: Dòng 129:
 
|-
 
|-
 
|'''j.8a'''
 
|'''j.8a'''
|[[file:Th155MokouSpritej8a.png|150px]]
+
|[[file:Th155MokouSprite8a2.png|150px]]
 
| 11f
 
| 11f
 
|No
 
|No
Dòng 204: Dòng 205:
 
'''j8b:''' Same as 8b.
 
'''j8b:''' Same as 8b.
  
===6B variants===
+
===Các loại đạn mạc 6B===
'''6b:''' Mokou sends out a fireball which transforms into 5 small phoenixes flying forward. Faster than 5b and its variants. Pushes Mokou back slightly.
+
'''6b:''' Mokou phóng một quả cầu lửa biến thành 5 con phượng hoàng bay về phía trước. Bay nhanh hơn loại đạn 5b. Đẩy Mokou lui về sau một chút.
  
'''j6b:''' Same as 6b.
+
'''j6b:''' Tương tự 6b.
  
 
== Specials ==
 
== Specials ==
[[File:(B) Trajectories.png|alt=Example of how input direction affects the distance Mokou's [B] travels.|frame|
+
[[File:TH155Mokou(B).png|alt=Example of how input direction affects the distance Mokou's [B] travels.|frame|
 
Example of how input direction affects the distance Mokou's [B] travels.
 
Example of how input direction affects the distance Mokou's [B] travels.
 
]]
 
]]

Bản hiện tại lúc 02:36, ngày 25 tháng 11 năm 2018

Th155Mokou.png

Giới thiệu[sửa]

Một người bình thường đã trở nên bất tử sau khi uống Bồng Lai Dược. Fujiwara no Mokou, một đấu sỹ sử dụng lửa và biểu tượng phượng hoàng, là kẻ thù không đội trời chung của Houraisan Kaguya.

Mokou là một nhân vật ép góc. Bộ kỹ năng của cô gồm những đòn đánh nhanh, sát thương cao nhưng tầm ngắn tương thích với đòn đánh thần bí, cùng với độ cơ động thuộc hàng cao nhất trong dàn nhân vật. Cô là một lựa chọn lý tưởng cho những ai thích dồn ép kẻ thù với những đòn tiến công mãnh liệt.

ưu:

 • Sát thương cao, có thể tăng thêm nhờ đòn đánh thần bí
 • Cơ động
 • Khả năng áp đảo vững vàng
 • Thành viên hội mặc quần thượng đẳng
 • Nhân vật nóng nhất game

Nhược:

 • Đạn mạc không đặc
 • Đánh thường có tầm ngắn
 • Ít lựa chọn phòng thủ
 • Phụ thuộc vào việc chuyển thành đầy tớ để phục hồi máu trắng hoặc chấp nhận tủi ro dùng 5c vì cơ chế đặc thù
 • Thù dai, ngàn năm chưa dứt

Cơ chế đặc thù:

Các đòn đánh của Mokou chuyển máu xanh thành máu trắng với mức độ phụ thuộc vào đòn đánh. Sử dụng đòn đánh thần bí tăng lượng máu chuyển hoá.

Normals[sửa]

Input Appearance Startup Multiple Hits? Total Damage Adv On Block Stun Hit Effect Cancels Description
c.5a, 4a Th155MokouSpritec5a.png 7f No - 250 - - - - Mokou kicks forward.
f.5a Th155MokouSpritef5a.png 8f No - 500 - - - - Mokou kicks at a downwards angle (doesn't throw the opponent downwards, though).
6a Th155MokouSprite6a.png 15f No - 812 - - - - Mokou burns up a talisman. Pushes her back slightly.
8a Th155MokouSprite8a1.png

Th155MokouSprite8a2.png

8f (1st) Yes - 375, 534 - - - - A 2-hit attack. Mokou knees the opponent, then kicks upward. Pushes her forward. First hit is cancellable.
2a Th155MokouSprite2a.png 12f No - 750 - - - - Mokou punches downwards. Moves the opponent down.
j.5a Th155MokouSpritej5a.png 12f No - 500 - - - - Mokou does a dope sommersault kick. Works as a combo extender.
j.6a Th155MokouSpritej6a.png 13f No - 687 - - - - Mokou lunges forward. Sends the opponent flying back.
j.8a Th155MokouSprite8a2.png 11f No 37f 750 - - - - Same as second hit of 8a, doesn't move her forward as much.
j.2a Th155MokouSprite2a.png 13f No - 750 - - - - Same as 2a.
66a Th155MokouSprite66a.png 15f No - 500 - - - - Mokou punches the opponent in the gut. Works as a combo starter.
66b Th155MokouSpritej6a.png 18f No - 812 - - - - Mokou lunges forward similar to j6a. Grazes bullets and wallslams the opponent.

Dial A:

 • 5a...: c.5a
  • ...5a...:
   • ...5a...:
    • ...6a...:
    • ...8a...:
    • ...2a...:
     • ...6a:
     • ...8a:
     • ...2a:

Projectiles[sửa]

B variants[sửa]

Mokou sends out 7 flaming feathers, which are slightly spread out. The spread increases with distance. Pushes Mokou back.

5b: Mokou shoots the feathers out forward. They spread out slightly towards the bottom.

2b: Mokou shoots the feathers downwards. Spreads entirely towards the bottom.

8b: Mokou shoots the feathers upwards. Spreads upwards.

j5b: Same as 5b.

j2b: Same as 2b.

j8b: Same as 8b.

Các loại đạn mạc 6B[sửa]

6b: Mokou phóng một quả cầu lửa biến thành 5 con phượng hoàng bay về phía trước. Bay nhanh hơn loại đạn 5b. Đẩy Mokou lui về sau một chút.

j6b: Tương tự 6b.

Specials[sửa]

Example of how input direction affects the distance Mokou's [B] travels.
Example of how input direction affects the distance Mokou's [B] travels.

[b]: Mokou shoots 6 fireballs upwards, which then drop down. They spread in a seemingly random pattern, but the distance they travel can be controlled using 5/2/8.

 • 5[b]: bullets travel from about 1/3 to about 1/2 of full screen distance
 • 2[b]: bullets travel from point blank to about 1/3 of full screen distance
 • 8[b]: bullets travel from about 1/2 to about 2/3 of full screen distance

bbb[b]: Mokou fires bursts of 6 small fireballs in front of her. Big spread.

5c: RESURRECTION!

Mokou stops and burns up in a pillar of flame that covers the entire stage vertically, then reappears in top lane. Recovers all white health. Damage and horizontal reach increase with amount of white health recovered. Is a reversal above 1000 white health. Highly punishable, as Mokou is unable to move upon respawning until she reaches the center lane. Not grazeable.

6c: Self-Destruction Fire Talon

Mokou slashes with fire claws. Grazeable. Has 2 additional hits triggered by pressing C.

 • 1st hit: Mokou moves forward and slashes the opponent at a downwards angle. Moves the opponent back.
 • 2nd hit: Mokou slashes upwards. Lifts the opponent.
 • 3rd hit: Mokou slashes upwards once again. Causes 40 stun if all hits connect. Much more punishable than the previous hits.

4c: Blazing Bamboo Pipes

Mokou does a backflip and sends out 5 grazeable explosives. Wallslams opponent.

2c: Self-Destruction Burning Kick

Mokou kicks downwards and drags the opponent with her. Has 5 hits. Groundslams the opponent on last hit.

8c: Firebird

Mokou propels herself upward with an explosion fired under her. Temporarily sprouts cancellable phoenix wings which cause her to descend slowly. Has a second hit triggered by pressing C during descent - a kick similar to j5a, but with more range.

Occult Power[sửa]

Spontaneous Human Combustion

A+B: Mokou's flames turn blue. Causes all of her moves to deal increased damage, but drain more green health as well in addition to draining it passively without using attacks. Has 5 phases that trigger over time which further increase damage and health drain. Unlike other occults, Mokou's disables slave switching on cancel rather than when turning it on.

An important thing to note is that Mokou's occult can be triggered during a combo rather than before or after it. This is done by either substituting B with AB when shooting out a bullet (f.e instead of 6b, do 6ab), or simply pressing AB during a normal's recovery frames (the exception being 66b, which works similar to bullets - input 66ab instead of 66b). This cannot be done with C moves.

Adding the occult onto normals can make combo timing much stricter, but it's something to keep in mind for maximizing your damage output.

Spellcards[sửa]

Th155MokouPSCC01.png
焔符「自滅火焔大旋風」: Blaze Sign "Self-Destruction Giant Flame Whirlwind" Cost: 1200

Mokou becomes a tornado of fiery death. Moves her forwards and (if not in it) towards center lane. Highly punishable at the end, but is a reversal at the start. Turns off her occult once it's over.

Th155MokouPSCC02.png
不死「凱風快晴飛翔蹴」: Undying "'South Wind, Clear Sky' Soaring Kick" Cost: 1200

Mokou kicks upwards, then dives to the bottom of the stage and causes a volcano eruption. If done from upper lane, only does the downward dive kick. Pushes Mokou backwards enough to allow her to do a risk-free 5c while the opponent is taking damage. Can be done twice in a row with enough meter.

Th155MokouPSCC03.png
呪札「無差別発火の符」: Cursed Talisman "Indiscriminate Ignition Cards" Cost: 800

Spawns a circle of grazeable talismans around Mokou. Has very little use other than charging her Last Word faster and potentially being a janky combo finisher. One of the worst spellcards in the game.

Last Word[sửa]

*こんな世は燃え尽きてしまえ!*: *Let This Whole World Burn Away to Nothing!*

Grazeable. Turns all of Mokou's green health into white health, but recovers it at the end. One of the slowest LWs in the game, but it has a long duration. 3rd strongest LW in terms of raw damage - 6928.

Team Options and Synergy[sửa]

Mokou has to rely on switching to slave much more than other characters. It's best to pick someone who can compensate for Mokou's low bullet density and coverage, e.g. Tenshi or Yukari. Familiarity with the other character is much more crucial than in other pairs, as you'll be using them often.

Mokou, arguably, works better as a slave - she can mitigate her health conversion with the passive white health regeneration that slaves have, allowing her to be much more liberal with her moveset as long as her occult isn't used. Additionally, the master is able to tag one of their specials (like Marisa's 2c, or Yukari's 4c in a corner) into Mokou's 5c and then switch back, allowing instant health recovery.

Tag Attacks[sửa]

Melee: Mokou does a variant of her 66a. Sends the opponent upwards and away. The angle is somewhat awkward, but it can be followed up with 9D and an aerial or (if in a corner) 5c.

Air Melee: Mokou does her j5a. Can combo into c5a if done from low enough.

Bullet: Mokou sends out numerous bullets in the shape of a phoenix. Angled at the opponent.

焔符「自滅火焔大旋風」: Blaze Sign "Self-Destruction Giant Flame Whirlwind" Cost: 1200

Mokou's tag spell is rather costly, but it's good for tacking on extra damage if close enough to the opponent to land it. Can be used as a surprise reversal in case of whiffing the master's spell card (such as Tenshi's 2nd spell).

Combos[sửa]

Occult damage assumes you trigger it with a B move unless noted otherwise. Midscreen combos should be doable in corner.

Midscreen[sửa]

 • 66a 2c j6a [ab] 6ccc
Damage: 2971 (3027 with Occult, trigger it during j6a recovery)
Stun: 100%, techable
 • j5a 5aaa 2c 6b 6ccc
Damage: 3319 (3442 with mid-combo Occult)
Stun: 100%, techable
Can combo into spell at the end. If using Soaring Kick, replace 6ccc with 6cc.
 • 8a(1) [ab] 2b 2c 6b 4c
Damage: 2988 (3572)
Stun: 100%, untechable
 • j5a 5aaa 2a [ab] 2b 3 j5a 6b 6ccc
Damage: 3497 (3793)
Stun: 100%, techable
 • f5a 2a [delay] 5b 3 j5a 2c 9 j5a 6ccc
Damage: 3439 (3758)
Stun: 100%, techable

Top Lane[sửa]

 • j5a [ab] 6b 66 j5a 8b 9 j5a 6b 6ccc
Damage: Depends on amount of 8b hits - ~3418 (~3834)
Stun: 100%, techable
 • j5a [ab] 2c 66 j5a 5aaa 6a 4c
Damage: 3370 (3696)
Stun: 100%, untechable
 • j5a [ab] 6b 66 j5a 5aaa 6a 4c
Damage: 3189 (3400)
Stun: 100%, untechable

Bottom Lane[sửa]

 • j5a [ab] 6b 66 j5a 2b 2c 9 j5a 6ccc
Damage: 3562 (4172)
Stun: 100%, techable
 • j5a [ab] 6b 66 j5a 66 f5a 8a(1) 2c 6b 6ccc
Damage: 3671 (4147)
Stun: 100%, techable
 • j5a [ab] 2c j5a 66 5aaa 6a 4c
Damage: 3334 (3665)
Stun: 100%, untechable

Corner[sửa]

 • j5a 5aaa 2b 2c 6b 6ccc
Damage: Depends on amount of 2b hits - ~3439
Stun: 100%, techable
Can combo into spell at the end. If using Soaring Kick, replace 6ccc with 6cc.
 • j5a 5aaa 2c 6b 5c
Damage: Depends on amount of white health - at full health, ~2945 (3054)
Stun: 100%, untechable(?)
One of the easiest 5c combos. Can skip 6b if you're low on energy orbs.
 • 8a(1) 6c[delay]c 8a(1) 2c 6b 5c
Damage: Depends on white health - at full, ~3360 (~3431)
Stun: 100%, untechable(?)
 • 66b/66ab 5aaaa 4c
Damage: 2971 (3113)
Stun: 100%, untechable
Both Mokou and the enemy have to be a fair bit away from the corner at the start.
 • 6a 5b 9 j5a 2c 4c
Damage: 3003 (3384)
Stun: 100%, untechable
 • f5a 2a [ab] 2b 3 j5a 8a 4c
Damage: 2945 (3129)
Stun: 100%, untechable
 • j5a [ab] 6b 66 j5a j8a 4c
Damage: 2723 (2916)
Stun: 100%, untechable
Start in top lane.
 • j5a [ab] 6b 9 6b j5a 2c 4c
Damage: 3080 (3574)
Stun: 100%, untechable
Start in top lane.
 • j5a 6b 66 j5a 8b 9 j5a 2c 4c
Damage: Depends on amount of 8b hits - ~3357 (~3967)
Stun: 100%, untechable
Start in top lane.
 • 66a 6cc 2a 2c j5a j8c
Damage: 3200
Stun: 100%, techable
Near-corner.

Blockstrings[sửa]

 • 8a(1) 5b 66 j5a aaa