Định hướng: Embodiment of Scarlet Devil

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 06:30, ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đã tạo trang trống)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm