Kết quả tìm kiếm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 • Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong [[Imperishable Night]] bản demo, được lấy từ tệp {{lang|j [[Category: Vắn tắt nhân vật]]
  4 kB (582 từ) - 16:20, ngày 21 tháng 8 năm 2019
 • Không có đoạn đối thoại hay phần vắn tắt nào của Sariel được ghi nhận. …ra với chiều dài khác nhau và cong theo nhiều hướng, trên đầu gậy gắn một vật trông như một khối cầu tròn màu trắng. Sau lưng của Sariel l
  4 kB (933 từ) - 14:05, ngày 12 tháng 1 năm 2020
 • | abilities = Thay đổi trong lượng của những vật thể quen thuộc<ref name="profile" /> ;Thay đổi trọng lượng của các vật thể.
  6 kB (1.315 từ) - 08:05, ngày 28 tháng 2 năm 2020
 • | role = Nhân vật chơi được, đối thủ | role = Nhân vật nền
  20 kB (4.381 từ) - 01:30, ngày 10 tháng 3 năm 2020
 • 3.Vắn tắt về các nhân vật<br /> …ện tại vẫn chưa làm tôi hài lòng cho lắm. Theo ý kiến cá nhân thì tôi thấy nhân tố chính cho việc này bao gồm sự "lạm phát" trong độ khó,
  59 kB (4.735 từ) - 16:16, ngày 18 tháng 8 năm 2019
 • …và dành hầu hết thời gian của mình cho việc xếp đá. Mặc dù theo quan niệm nhân gian thì số phận của các linh hồn chết lưu rất bi thảm, Ei
  9 kB (2.061 từ) - 11:56, ngày 28 tháng 6 năm 2020
 • | app = ''[[SWR]]'' (lựa chọn nhân vật) | app = ''[[SWR]]'' (thông tin cá nhân)
  44 kB (9.616 từ) - 07:30, ngày 8 tháng 9 năm 2019
 • Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong [[Legacy of Lunatic Kingdom]], được lấy từ tệp {{lang|ja|om | vie = Hiện nhân thần của những phép màu sống trên núi<br />
  37 kB (5.225 từ) - 05:50, ngày 13 tháng 3 năm 2019
 • Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong [[Phantasmagoria of Flower View]], được lấy từ tệp {{lang|j Vốn cô là thầy dạy kiếm pháp cho nữ chủ nhân của nơi đây.<br />
  31 kB (4.357 từ) - 16:18, ngày 21 tháng 8 năm 2019
 • Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong [[Imperishable Night]], được lấy từ tệp {{lang|ja|キャラ Vốn dĩ cô là người dạy kiếm thuật cho nữ chủ nhân của nơi đây.<br />
  44 kB (6.124 từ) - 16:19, ngày 21 tháng 8 năm 2019