Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 74 byte 02:36, ngày 30 tháng 4 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]]được phát hành*'''2019-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 14 released (Comp Ace số tháng 06 năm 2019)
*'''2019-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 49 (Phần 2) (Febri số 54)
*'''2019-04-17''' Thông báo [[Wily Beast and Weakest Creature]]
</onlyinclude>
*'''2019-04-02''' [[Impossible Spell Card]] and [[Legacy of Lunatic Kingdom]] phát hành trên Steam
</onlyinclude>
*'''2019-04-01''' [[VIVIT-99]] được phát hành [[Shunsatsu sare do?]], trở thành game [[Seihou Project]] đầu tiên được phát hành trong một thập kỷ qya.
*'''2019-03-16''' [[Impossible Spell Card]] và [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được [https://store.steampowered.com/app/937570/__Impossible_Spell_Card/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/937580/__Legacy_of_Lunatic_Kingdom/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 04 năm 2019.
*'''2019-03-04''' [[Strange Creators of Outer World|Strange Creators of Outer World. 2019 Spring!]] (số thứ 7)được phát hành
*'''2019-02-19''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành
*'''2018-12-13''' Wild and Horned Hermit Chapter 48 released (Febri Vol. 52)

Trình đơn chuyển hướng