Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 250 byte 03:46, ngày 9 tháng 4 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2018-04-09''' [[Antinomy of Common Flowers]] OST announced
*'''2018-03-30''' [[Strange Creators of Outer World|Strange Creators of Outer World]] số 5
*'''2018-02-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 10 (Comp Ace tháng 04 năm 2018)
*'''2018-02-17''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.04
*'''2018-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 44 (Febri số 47)
</onlyinclude>
*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.02 + 1.02b
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
</onlyinclude>
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.01
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt

Trình đơn chuyển hướng