Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Subterranean Animism

thêm 170 byte 05:32, ngày 24 tháng 2 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
*Nếu để ý bên phải màn hình, bạn sẽ thấy tên Hakurei Reimu được viết bằng tông màu vàng, trong khi chữ Kirisame Marisa thì lại được viết bằng màu xanh lục.
*Khá thú vị khi hầu hết các nhân vật đối đầu với nhân vật chính đều nghĩ nhân vật chính đang tự nói chuyện với chính mình (nguyên nhân vì nhân vật chính liên lạc với nhân vật hỗ trợ thông qua thiết bị truyền tin của Yukari).
==Bản Việt hoá==
; Touhou Patch Center (<tt>http://srv.thpatch.net/</tt>)
* <tt>lang_vi</tt> - Bản dịch cộng đồng của [http://thpatch.net Touhou Patch Center] wiki
==Liên kết ngoài==
===Chính thức===
[[ru:Subterranean Animism]]
[[uk:Subterranean Animism]]
[[zh:Subterranean Animism东方地灵殿]][[ko:Subterranean Animism동방지령전]]
[[Category:Subterranean Animism]]

Trình đơn chuyển hướng