Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Touhou Wiki - Việt Nam chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình
 
 
 
  • 16:49, ngày 20 tháng 4 năm 2019 Amazing (Thảo luận | đóng góp) đã tạo trang Tiểu nhân (Tạo trang mới với nội dung “'''Tiểu nhân''' ({{lang|ja|小人}}, ''kobito'', tức "người nhỏ bé") là một giống người thấp bé xuất hiện trong văn hóa dân g…”)